Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang
Buitenschoolse opvang tijdens de schoolweken: De opvang voor en ná schooltijd heet de buitenschoolse opvang (BSO). Het bestuur is verantwoordelijk voor het bieden van deze vorm van opvang. Penta Primair heeft een convenant afgesloten met SKSG (het voormalig KinderKwartier) over de uitvoering van deze opvangvorm. Op basis van dit convenant biedt SKSG de opvang op een van haar vier locaties (Zuidhorn, Grootegast, Opende en Oldehove) of via gastouderopvang. Voorts bemiddelt SKSG tussen de ouder(s) en de betreffende gevestigde kinderopvangorganisatie die het dichtst in de buurt van de school gevestigd is.
De BSO wordt het hele jaar door aangeboden met uitzondering van de week tussen kerst en oud en nieuw; dan is de kinderopvang gesloten. Afhankelijk van het aantal kinderen (er moeten er gemiddeld  zes zijn) is  de buitenschoolse opvang alle dagen geopend. Voor het afnemen van buitenschoolse opvang sluit u een overeenkomst met het SKSG.
Buitenschoolse opvang in de vakantie en op margedagen/studiedagen van de school: het SKSG biedt ouders tevens de mogelijkheid om alleen buitenschoolse opvang af te nemen op margedagen en tijdens de vakanties. Voor onze organisatie en planning is het wel van belang dat wij uw wensen op tijd weten.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de buitenschoolse opvang of andere vormen van kinderopvang? U kunt dan bellen naar 050-3137727
.
Het SKSG streeft naar het bieden van voldoende en goede voorzieningen voor kinderopvang op een plek zo dicht mogelijk bij de thuissituatie. Is er in uw dorp geen opvang en heeft u er wel belangstelling voor? Laat het ons weten.
We kunnen dan altijd in gesprek over de mogelijkheden die het SKSG kan bieden.  [tekst aangeleverd door SKSG]