Schooljaar 2017-2018

De eerste schooldag
Peer traktatie
Bezoek bibliotheek
Pepernoten maken
Kerstlunch
Boembuizen
Les van juf Anne