Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad: niet altijd zichtbaar,………


· Weet u wat de medezeggenschapsraad inhoud?
· Weet u dat u de medezeggenschapsraad in kunt schakelen?

Medezeggenschap in het onderwijs is geregeld in de Wet Medezeggenschap in de School (WMS).

Hierdoor kunnen personeel, leerlingen en ouders invloed uitoefenen op het beleid van de school.

Je kunt dus als leerkracht, leerling en ouder met een “vraag” naar de medezeggenschapsraad stappen en deze hier kenbaar maken.
Deze “vraag” wordt dan binnen de mr besproken.
De medezeggenschapsraad vergadert ongeveer 6 keer per jaar. In de medezeggenschapsraad zitten 3 leerkrachten van school en 3 ouders.

Er is altijd iemand van de directie aanwezig als “gast” om ons op de hoogte te stellen van actuele ontwikkelingen binnen de school.

De zittingsduur van een mr lid is drie jaar.           

De medezeggenschapsraad wordt om instemming gevraagd, als er bijv. sprake is van een vaststelling of wijziging van het beleid.

Te denken valt aan schoolplan, schoolgids, personeelsbeleid, arbo, ouderbijdrage, klachtenprocedure, pestbeleid enz.

Als laatste is het belangrijk om te weten wie er in de medezeggenschapsraad zitten:

Ouders, leerkrachten en leerlingen kunnen terecht bij: 

 

Naam Functie Telefoonnummer
Jacob Poortstra Voorzitter (ouder) 0594-211914
Remco Wolf Algemeen lid (ouder) 0594-211966
Pieter Veenstra Algemeen lid (ouder) 0594-211908
Carolien Kremer Algemeen lid (leerkracht)  
Foka Bakker Algemeen lid (leerkracht)  
Rineke de Jong Algemeen lid (leerkracht)  
     
     
Jetty de Jong Adviserend lid 06-81385968

 ……maar wel voor jou beschikbaar!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

De Medezeggenschapsraad

September 2017