De Borgsteeā€¦..een plek waar elk kind zich in geborgenheid mag ontwikkelen om te worden wie het is.


Onze visie en missie

 

Op de Borgstee handelen we vanuit de basisprincipes: Autonomie, relatie en competentie.

Autonomie houdt voor ons in dat elk kind uniek is en het recht heeft om zichzelf te zijn in deze wereld.

Relatie betekent voor ons dat we altijd in verbinding staan met onze omgeving en dat we samen werken. We kunnen hierin met en van elkaar leren.

Competentie vinden wij belangrijk, omdat wij kinderen in hun kracht willen zetten. We willen dat kinderen weten waar hun talenten liggen en dat ze kunnen aangeven wat hun leerstijl is.

Eigenaarschap is hierbij een belangrijk woord. Ieder kind leert op zijn eigen manier en eigen tempo. 

Wij geloven in de kracht van ieder kind!

 

Als team ontwikkelen wij ons op het gebied van eigenaarschap en coöperatief leren. Wij willen dat kinderen mede-eigenaar zijn van het leerproces. Kinderen kunnen als geen ander aangeven wat zij nodig hebben om verder te komen. Hierbij dient de leerkracht als coach. Door het voeren van kind gesprekken en het stellen van persoonlijke doelen komen we tegemoet aan de ontwikkelingsbehoefte van onze kinderen. We geloven erin dat ieder kind zich wil ontwikkelen.

Daarnaast speelt samenwerkend leren een grote rol in onze dagelijkse onderwijspraktijk. De tendens in de maatschappij laat zien dat de mens steeds meer individualistisch bezig is, maar wij geloven erin dat de kracht van de basisschool is om mensen met elkaar in contact te brengen en met en van elkaar te leren. Coöperatief leren staat op onze school centraal.

 

Onze missie is dat we kinderen willen laten beseffen dat zij de sleutel tot succes zijn. We willen vanuit eigenaarschap hun begeleiden in datgene waar ze goed in zijn. Hun talenten benutten. We laten kinderen kennis maken met de 21ste eeuwse vaardigheden, zoals programmeren, wetenschap en techniek, samenwerken, creatief denken en werken vanuit de kracht van jezelf. Ook is er extra aandacht voor creatieve vakken zoals muziek, drama en handvaardigheid. 

 

Zo geloven wij erin, dat je nog meer kunt worden wie je bent!